EN

FVE PORTFÓLIO

Spoločnosť Nova Energia a.s., člen skupiny SKYSIDE ponúka vo verejnom ponukovom konaní svoje FVE portfólio v celkovej inštalovanej kapacite 14.2 MW. V prípade záujmu o účasť vo výberovom konaní, prosím stiahnite si priložené dokumenty. Hodnotené budú ponuky na základe atribútu cenovej výhodnosti.

Viac informácií
Investičná ponuka do zmeniek skupiny SKYSIDE je aktualizovaná a jej ponuka je predĺžená do konca augusta 2014

Investičná ponuka do zmeniek skupiny SKYSIDE je aktualizovaná a jej ponuka je predĺžená do konca augusta 2014

Z ponuky vypadol rozvojový plán assetu Západoslovenské žriedla a.s., nakoľko sa skupina SKYSIDE v spolupráci...


HĽADÁTE VÝHODNÚ INVESTIČNÚ PRÍLEŽITOSŤ

 HĽADÁTE VÝHODNÚ INVESTIČNÚ PRÍLEŽITOSŤ?

Pripravili sme pre vás rozšírenú ponuku, investičnú ponuku SKYSIDE platnú do augusta 2014. Viac informácií TU.
Mám záujem investovať

Nova energia UP Upgrade Slatina Kláštorna Playboy
Aktuálny newsletter